Zasady zwrotu towaru

Masz 14 dni od otrzymania paczki na zwrot zakupionych produktów. Upewnij się, że towar jest w idealnym stanie, bez śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu. Koszt odesłania towaru pokrywasz Ty, ale postaramy się, żeby cały proces był jak najprostszy. Po przyjęciu zwrotu wystawimy fakturę korygującą, a pieniądze zwrócimy w ciągu 10 dni roboczych.

Reklamacje

Jeśli coś jest nie tak z zamówionym produktem, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Masz 2 lata na złożenie reklamacji. Wystarczy, że poinformujesz nas o problemie i odeślesz reklamowany towar na swój koszt. Po uznaniu reklamacji zwrócimy Ci koszt przesyłki. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Jeśli produkt jest wadliwy, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Jeśli to nie będzie możliwe, zwrócimy Ci pieniądze. Towary oznaczone jako Outlet mogą mieć drobne wady (wyszczególnione w opisie), dlatego sprzedajemy je w niższej cenie. Reklamacje dotyczące tych wad nie będą przyjmowane, ale zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytania przed zakupem.

[BANER-WZ]

Chcesz nadać paczkę zwrotną samodzielnie?

Wypełnij poniższy formularz. W mailu zwrotnym otrzymasz potwierdzenie otrzymania Twojego zgłoszenia wraz z adresem do wysyłki zwracanych produktów.

W przypadku odesłania produktu zachowaj list przewozowy! To najważniejszy dokument potwierdzający nadanie przesyłki!

Adres do wysyłki:

Dział reklamacji - Webski.pl
ul. Szczecińska 38H
75-137 Koszalin
tel. +48 530-319-993

e-mail: kontakt@webski.pl

Czego nie możesz zwrócić?

Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, golarki, suszarki, prostownice, alkomaty, słuchawki douszne itp.)

Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.)

 1. dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
 2. dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, suszarki, prostownice, golarki, słuchawki douszne itp.), 
 3. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.),
 4. dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy. 
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Produkty, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a które zostały przez Ciebie aktywowane po zakupie, np. na podstawie otrzymanego kodu, licencji elektronicznej, vouchera, dostępu do platformy.

Produkty będące rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 Zasady zwrotu towaru

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży
  • Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.
  • W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca wysłana pocztą elektroniczną. Klient powinien potwierdzić odbiór faktury korygującej w mailu zwrotnym do Sprzedającego mailem. Po wystawieniu korekty w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta (zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej).
  • Zwrotom nie podlega towar na specjalne zamówienie klienta i towar cięty. Jeżeli panele, drzwi, listwy lub inne towary nie były naszym stanem magazynowym tylko zostały zamówione na specjalne życzenie klienta nie podlegają zwrotowi.

 Reklamacje

  • Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sprzedającego realizującego zamówienie. Po uznaniu reklamacji Sprzedający zwraca koszt przesyłki zwrotnej na podstawie dowodu zakupu / płatności przedstawionego przez Kupującego.
  • Reklamacja zostanie rozpatrywana na podstawie formularza reklamacyjnego przesłanego drogą elektroniczną lub w wersji papierowej dołączonego do paczki. W przypadku wydrukowanego formularza dokument należy podpisać i wypełnić ręcznie.
  • Do przesyłki należy dołączyć fakturę VAT, paragon lub informację o numerze dokumentu potwierdzającego dany zakup. Niniejszy punkt nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
  • W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
  • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru (w przypadku szkody całkowitej, gdy całość towaru jest uszkodzona) lub przyjąć warunkowo po wykonaniu dokumentacji fotograficznej (kiedy uszkodzenie jest częściowe).
  • Sklep rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego. Przekroczenie powyższego terminu przez Sprzedającego w uzasadnionych przypadkach, gdy reklamację złożył Klient będący przedsiębiorcą, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznym uznaniem takiej reklamacji za uzasadnioną.   
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Klienta i kierowcę dostarczającego przesyłkę.
  • W przypadku gdy zakupiony produkt jest reklamowany pierwszy raz, Sprzedający może zaproponować wymianę towaru na nowy.
  • W przypadku gdy zakupiony produkt był wcześniej reklamowany i wymieniony na nowy lub wymiana nie będzie możliwa dla Sprzedawcy, Kupujący ma prawo do uzyskania pełnego zwrotu kosztów zamówienia łącznie z przesyłką jeżeli na dowodzie zakupu nie widnieje inny (niereklamowany) produkt.
  • Konsument po złożeniu reklamacji może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Zwrot środków jest wówczas rozpatrywany na warunkach zwrotu.
  • W przypadku kiedy kupujący decyduje się na odstąpienie od umowy, tym samym rezygnuje z wymiany produktu na nowy lub naprawy, kiedy Sprzedający taką możliwość zapewnił. Reklamacja taka rozpatrywana jest na zasadach zwrotu.

Reklamacje towarów z wyprzedaży

  • Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru.
  • Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.